על כל תשובה שאלה – לחודש אלול

אלול הוא חודש התשובה. אבל מהי השאלה?

לשאלות קטנות יש תשובות קטנות, לשאלות גדולות יש תשובות גדולות.

תמיד החיים בעסק והחיים היהודיים מתערבים זה בזה, ועל אחת כמה וכמה באלול.

על שאלות ותשובות, על חודש אלול ועל העסק שלנו -

במאמר הבא

[המאמר התפרסם בבלוג "מאלפי זהב" באתר הקול היהודי]

בהצלחה,

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!

יהושע